KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA!

26 LAT DOŚWIADCZENIA!

OFERTA

Posadzki przemysłowe

Rury betonowe ze stopką

Rury betonowe ze stopką stosuje się do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej. Znajdują również zastosowanie jako studzienki o małych średnicach. Element mogą być stosowane w obszarach ruchu pieszego lub kołowego.

Materiał: beton klasy C35/45

Metoda produkcji: wibrowane, metoda ślizgowa

Rury betonowe ze stopką

Wymiary

Nazwa produktu Średnica wew. Φ [mm] Długość L [mm] Gr. ścianki A [mm] Szer. stopki B [mm] Rodzaj Waga [kg]
Rura ze stopką 200 700 35 170 - ~ 80
Rura ze stopką # 300 770 60 250 - ~ 135
Rura ze stopką # 400 1000 80 310 - ~ 230
Rura ze stopką 500 500 80 400 - ~ 200
Studnia ze stopką 500 500 80 400 PD ~ 265
Rura ze stopką 500 700 80 400 - ~ 270
Studnia ze stopką 500 700 80 400 PD ~ 345
Rura ze stopką 500 1000 80 400 - ~ 380
Rura ze stopką 500 1000 80 400 z otworem ~ 391
Studnia ze stopką 500 1000 80 400 PD ~ 465
Studnia ze stopką 500 1000 80 400 PD + otwór ~ 456
Rura ze stopką 600 1000 80 410 - ~ 450
Rura żelbetowa* 500 1000 80 400 - ~ 380
Rura żelbetowa* 600 1000 80 410 - ~ 450

PD - z płyta denną

# - klasa betonu C20/25

* - element zbrojony

Masz pytania dotyczące konkretnego produktu? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Obsługa klienta pod numerem +48 33 818 40 81 - Zadzwoń!

26 lat doświadczenia

Jakość oferowanych usług

Szybka realizacja dostaw

Profesjalna obsługa klienta

Program regionalny

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Nazwa projektu: "Wprowadzenie nowej usługi szansą umocnienia pozycji Spółki DAN-INWEST na rynku usług budowlanych"
Beneficjent: DAN-INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 1.544.818,50 PLN
Wartość dofinansowania: 561.409,65 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl