KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA!

26 LAT DOŚWIADCZENIA!

OFERTA

Posadzki przemysłowe

Bloki BIG BLOCK

BIG BLOCKI to szybki i łatwy sposób na wybudowanie hali, boksów,murów przeciwpowodziowych,ścian powierzchni magazynowych. Ich ułożenie symetryczne wpustów i wypustów jak w klockach lego pozwala na łatwy demontaż i montaż tymczasowych konstrukcji.

Materiał: beton klasy C20/25

Metoda produkcji: wibrowane, odlew

Bloki BIG BLOCK Bloki BIG BLOCK

Wymiary bloków betonowych

Nazwa produktu Długość L [mm] Szerokość A [mm] Wysokość H [mm] Waga [kg]
Betonowy element muru 1600 800 600 1850
Betonowy element muru 800 800 600 925
Betonowy element muru 800 400 600 462
Betonowy element muru 1600 400 600 925
Betonowy element muru 1200 600 500 850
Betonowy element muru 600 600 500 425

Masz pytania dotyczące konkretnego produktu? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Obsługa klienta pod numerem +48 33 818 40 81 - Zadzwoń!

26 lat doświadczenia

Jakość oferowanych usług

Szybka realizacja dostaw

Profesjalna obsługa klienta

Program regionalny

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Nazwa projektu: "Wprowadzenie nowej usługi szansą umocnienia pozycji Spółki DAN-INWEST na rynku usług budowlanych"
Beneficjent: DAN-INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 1.544.818,50 PLN
Wartość dofinansowania: 561.409,65 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl