KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA!

26 LAT DOŚWIADCZENIA!

Beton

Produkujemy i sprzedajemy beton. Posiadamy rozbudowane zaplecze maszynowe. Oferujemy transport mieszanki betonowej oraz pompowanie betonu. Zapraszamy do skorzystania z naszej betoniarni na terenie Bielska - Białej i okolic.

Beton Towarowy

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie wg. Pn-en 206-1 Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na walcach o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm

[MPa=N/mm2]
Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na kostkach sześciennych o boku 15 cm

[MPa=N/mm2]
C 8/10 (B10) 8 10
C 12/15 (B15) 12 15
C 16/20 (B20) 16 20
C 20/25 (B25) 20 25
C 25/30 (B30) 25 30
C 30/37 (B37) 30 37
C 35/45 (B45) 35 45

ZAPRAWY PIASKOWO-CEMENTOWE

Zaprawa M 7,5
Zaprawa M 10
Zaprawa M 12,5
Zaprawa M 15
Zaprawa M 20
O firmie

26 lat doświadczenia

Jakość oferowanych usług

Szybka realizacja dostaw

Profesjalna obsługa klienta

Program regionalny

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Nazwa projektu: "Wprowadzenie nowej usługi szansą umocnienia pozycji Spółki DAN-INWEST na rynku usług budowlanych"
Beneficjent: DAN-INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 1.544.818,50 PLN
Wartość dofinansowania: 561.409,65 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl